Een neurochirurg, een psychiater en drie mannen uit Heusden-Zolder en Genk zouden liefst 257 mensen onterecht aan een invaliditeitsuitkering geholpen hebben. Drie undercoveragenten die in topvorm verkeerden, werden zelfs invalide verklaard. Het gesjoemel bedraagt volgens het arbeidsauditoraat 12,8 miljoen euro. De neurochirurg en spilfiguur Birol B. riskeren 36 maanden cel en 120.000 euro boete.

Het onderzoek naar de omvangrijke fraude met uitkeringen voor langdurig zieken met nek- en rugklachten startte al in 2014 en leidde in maart 2017 tot een gerechtelijke actie waar zestig speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) aan deelnamen. Ze voerden veertien huiszoekingen uit en pakten toen ook twee artsen op: een nu 68-jarige neurochirurg uit Knokke die in Hasselt aan de slag was en een psychiater die intussen overleden is. Maandag verschenen de neurochirurg, hoofdverdachte Birol B. (49) en twee van zijn kompanen uit Heusden-Zolder en Genk voor de rechtbank in Hasselt.

Belgische uitkering in Turkije

De spilfiguur had zich bijzonder goed verdiept in de sociale zekerheid. Tijdens een politieverhoor liet hij zich zelfs ontvallen de federale politie te willen helpen in de strijd tegen fraude. “Ik kan zo zien wat valse documenten zijn.” De man was bijzonder gewiekst en zette volgens het arbeidsauditoraat een handeltje in valse attesten op. Hij slaagde erin om toekomstige invaliden eerst hun sociale rechten te laten opbouwen via fictieve jobs. Dat deed hij onder meer door bevriende huiseigenaars dienstencheques te laten bestellen en deze enkel op papier te laten gebruiken. Deze vrienden zijn voor de fictieve tewerkstelling eerder al veroordeeld.

Voor zijn hulp aan Belgische klanten zou Birol 3.500 tot 4.500 euro opgestreken hebben. Tot zijn cliënteel behoorden ook Duitsers, Nederlanders, Fransen en Turken. Zij dienden volgens het onderzoek 10.000 euro op te hoesten. “Hij riep zelfs een Turks model met vervalste domicilie-adressen in het leven. Op die manier konden mensen die in Turkije wilden verblijven, toch van een Belgische uitkering genieten”, aldus de arbeidsauditeur.

Fitte undercoveragenten

Birol B. erkende in de rechtbank mensen te hebben geholpen. “Al zes jaar kan ik niet slapen van de stress. Ik heb veel spijt van wat ik allemaal gedaan heb”, bekende Birol B. schuld. Meermaals moest de zenuwachtige veertiger het zweet van zijn voorhoofd vegen. “Ik zat in een milieu van Turken die financiële problemen hadden. Nu kom ik in een ander milieu en heb ik werk.”

Birol B. trok met zijn klanten naar de dokters en nam er altijd resoluut het woord. “Om te vertalen”, claimde hijzelf. Onderzoek van drie undercoveragenten in topvorm wees echter anders uit. “Allemaal zijn ze voor zes maanden ongeschikt verklaard na een beperkt onderzoek en een consultatie van slechts tien minuten. Birol B. trad niet op als tolk, maar als woordvoerder. Hij runde een uitkeringsboetiek”, pleitte Bert Partoens. De advocaat vroeg 5.000 euro schadevergoeding voor de reputatieschade die het ziekenhuis waar de chirurg werkzaam was, geleden heeft.

Betrokken arts

Volgens het onderzoek kreeg Birol B. een voorkeursbehandeling bij de neurochirurg die mee onder een hoedje zou spelen. Vreemd volgens het arbeidsauditoraat was dat 80 tot 90% van zijn klanten van allochtone afkomst waren. “Dat is toch niet strafbaar”, wierp de man op, die enkele weken in de cel zat. Zijn voordeel zou er volgens de speurders uit bestaan dat hij jaarlijks 50 tot 100 extra klanten over de vloer kreeg. Soms zou er ook een cadeautje achtergelaten zijn. Hij ontkende alles. “Altijd heb ik me aan de spelregels gehouden. Het is een heel vieze zaak dat ik in dit dossier ben meegetrokken. Nooit heb ik geld, reizen of gunsten ontvangen. Ik ben van vanalles beschuldigd. Aanvankelijk ging het over 2.000 foutieve attesten, dan 1.000, daarna 247 en uiteindelijk zijn ze voor mij gereduceerd tot 80. Ik zeg u: het zijn er nul. Ik pleit onschuldig.” Ook Birol B. probeerde de chirurg uit de wind te zetten. “Hij is een goede en correcte man.” Het onderzoek leidde de speurders ook naar een psychiater die actief meegewerkt zou hebben. Door zijn overlijden is zijn strafvordering vervallen.

Robin Hood

“Robin Hood. Zo noemde Birol zichzelf. ‘Ik neem het geld van de rijken af en geef het aan de armen.’ Met twee kompanen heeft hij een systeem opgezet om de sociale zekerheid op te lichten”, sprak de arbeidsauditeur. De chirurg en Birol riskeren 36 maanden cel en 120.000 euro boete. Ook moet Birol nog vrezen voor een verbeurdverklaring van 69.000 euro. Voor de twee kompanen die klanten aanbrachten, hen vergezelden naar de artsen en vertaalwerk deden, is 30 maanden cel en 80.000 euro boete gevorderd.

De verdediging stelde zich vragen dat het dossier al 6,5 jaar aansleept en liet fijntjes weten dat de mensen die genoten hebben van de uitkering, niet aanwezig waren in de rechtbank. Ook werd de rol van de ziekenfondsen in vraag gesteld over hoe ze zijn omgegaan met de patiëntendossiers. Ook vroeg de verdediging bij monde van Steve Geerdens, Luk Delbrouck en Fouad Marchou meer duidelijkheid wie nu bij welk van de 257 dossiers betrokken was. “Op wat moeten we ons verdedigen? Alles wordt op een hoop gegooid.” Voor Birol en zijn kompanen werden een straf met uitstel gevraagd. De verdediging van de chirurg gaat voor de vrijspraak. “Het parket wou hier het proces van de eeuw maken, maar het is een lege doos. Dit onderzoek is niet goed gevoerd. De undercoveragenten? Zij hebben zaken uitgelokt en gefaket, dingen die niet kunnen”, aldus advocaat Johan Heymans.

Lees online

Waarom Geerdens & Loos Advocaten?

  • Eerst luisteren wij naar u en uw probleemstelling.
  • Wij gaan daar waar andere kantoren afhaken.
  • Elk geschil is uniek en verdient alleen al daarom een eigen benadering en onze volledige aandacht.
  • U krijgt dan ook de persoonlijke bijstand die u en uw probleem verdienen.

Contacteer ons vandaag nog!

Linkhoutstraat 123
3560 Lummen

013 29 30 01

info@advolummen.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie