Het nieuwe erfrecht is een feit!

Het nieuwe erfrecht is een feit!

Recent is het nieuwe erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Vanaf 1 september 2018 treedt deze nieuwe wet in werking.

Complexe samenleving 

Het huidige erfrecht dateert reeds van vele jaren geleden en is nog gebaseerd op een verouderd samenlevingspatroon. In de huidige maatschappij met meer en meer nieuw samengestelde gezinnen, stiefouders en adoptiekinderen drong een aangepaste regeling voor erfenissen en schenkingen zich op. Vanaf 1 september 2018 zullen de nieuwe regels van toepassing zijn.

Wat verandert er zoal?

Groter beschikbaar gedeelte 

Als erflater zal u een grotere beschikkingsbevoegdheid krijgen, nu u steeds 50% van uw vermogen vrij zal kunnen spenderen. In de huidige regeling was dit afhankelijk van het aantal kinderen, met name 1/2de bij 1 kind, 1/3de bij 2 kinderen en slechts 1/4de van uw nalatenschap bij 3 of meer kinderen. 

Reserve ouders/onderhoudsvordering

In bepaalde gevallen hadden uw ouders recht op een deel van uw nalatenschap. Deze reserve wordt hen nu ontnomen, maar om dit te compenseren is voorzien in een onderhoudsvordering van de ouders in geval zij behoeftig zouden zijn. Op die manier wil men onnodige overdrachten naar vermogende ouders vermijden maar in geval van behoeftigheid toch in een oplossing voorzien.

Inbreng/Inkorting

Bij het openvallen van uw nalatenschap, dienen schenkingen ingebracht dan wel ingekort te worden. Thans bestond er ongelijkheid nu het om inkorting dan wel inbreng van schenkingen van roerende dan wel onroerende goederen ging. Hierin wordt verholpen door deze nu steeds in waarde te laten gebeuren, rekening houdend met de waarde op het moment van de schenking. Deze waarde zal worden geïndexeerd  aan de index der consumptieprijzen.

Erfovereenkomsten mogen nu ( soms) wel

Overeenkomsten opmaken over uw nog niet opengevallen nalatenschap zijn bij wet verboden. Dit verbod wordt in de nieuwe wetgeving versoepelt en een globale erfovereenkomst tussen moeder en/of vader en alle kinderen kan nu wel. Dit laat u toe om een algemene successieregeling uit te werken met uw kinderen om latere discussies te vermijden. In veel families zal dit een goede reden zijn om reeds tijdens het leven van de ouders  rond de tafel te zitten en een akkoord uit te werken waarin iedereen zich kan vinden. Familieruzies naar aanleiding van een overlijden kunnen op die manier beperkt worden, wat uiteraard een goede zaak is.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet werd gepubliceerd op 1 september 2017 en zal pas 1 jaar later in werking treden. Deze ruime overgangsperiode is bewust gekozen om u de kans te laten uw huidige successieplanning te herbekijken. Voor schenkingen en testamenten dewelke u reeds had opgemaakt kan u namelijk opteren om nog onder de oude regeling te vallen ( via opt-out bij de notaris). Anderzijds zal u indien u niets onderneemt ook voor deze oude successieplanning onder het nieuwe systeem vallen. Voor elke nieuwe planning die u uitwerkt vanaf 1 september 2018 zal de nieuwe wetgeving automatisch van kracht zijn.

Wil u bekijken of u uw successieplanning dient aan te passen of wenst u meer informatie over de nieuwe wetgeving, contacteer ons en wij staan u graag bij.

Waarom Geerdens & Loos Advocaten?

  • Eerst luisteren wij naar u en uw probleemstelling.
  • Wij gaan daar waar andere kantoren afhaken.
  • Elk geschil is uniek en verdient alleen al daarom een eigen benadering en onze volledige aandacht.
  • U krijgt dan ook de persoonlijke bijstand die u en uw probleem verdienen.

Juridische hulp of advies nodig?

Contacteer ons vandaag nog. Bij ons bent u geen nummer, maar een client die wij persoonlijk kennen. Wij zoeken samen met u naar een creatieve oplossing hoe moeilijk uw geschil ook lijkt te zijn.

Linkhoutstraat 123
3560 Lummen

013 29 30 01

info@advolummen.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie