Legale wietwinkels: een utopie?

Legale wietwinkels: een utopie?
Legale wietwinkels: een utopie?

Gedroogde bloemtoppen, CBD-olie of crème, E-liquids op basis van CBD, etc. Het is maar een kleine greep uit de producten op basis van cannabis die zogenaamde wietwinkels aanbieden . De laatste tijd verschijnen er met de regelmaat van de klok berichten over deze wietwinkels in de media die als paddenstoelen uit de grond rijzen. Deze winkels verkopen producten op basis van cannabis waar je niet high van wordt en die legaal zouden zijn en toch verschijnen er quasi wekelijks berichten in de media over invallen in deze winkels door justitie en/of de FOD Volksgezondheid. Hoog tijd dus voor een analyse.

1. Wat is cannabis?

Vooraleer in te gaan op het wettelijk kader rond producten op basis van cannabis, is het belangrijk om te weten uit welke bestanddelen cannabis, ook gekend als hennep of cannabis sativa, juist bestaat. Het bestaat namelijk uit een aantal cannabinoïden waarvan de twee belangrijkste stoffen delta-9-tetrahydrocannabinol (kortweg THC) en cannabidiol (kortweg CBD) zijn. De hoeveelheid THC en andere cannabinoïden in een plant alsook de verhouding tussen deze stoffen, bepaalt het effect van de cannabis. THC is immers de psychoactieve stof die zorgt voor een roes en verslaving. CBD daarentegen is niet psychoactief geeft geen aanleiding tot verslaving.

2. Legaliteit van cannabisproducten: gehalte THC is doorslaggevend (?)

Omdat THC de psychoactieve stof is in cannabis, wordt er vaak van uit gegaan dat een product op basis van cannabis legaal is indien het gehalte THC lager is dan 0,2%. Dit is evenwel te kort door de bocht. Indien het THC gehalte in een product op basis van cannabis lager is dan 0,2% valt de verkoop ervan inderdaad niet onder de Drugswet en kan het derhalve niet worden gesanctioneerd op basis van deze wet.

Dit betekent echter niet dat het verkopen van producten op basis van cannabis met een gehalte THC dat lager is dan 0,2% per definitie legaal is. Cannabis Sativa staat immers ook op de lijst van gevaarlijke planten die niet als of in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden in de bijlage bij het KB van 29 augustus 1977, ongeacht of het gehalte THC lager of hoger is dan 0,2%. Voedingsmiddelen op basis van CBD, zoals bijvoorbeeld gedroogde bloemtoppen die in kruidenthee kunnen worden gebruikt, worden immers beschouwd als ‘novel food’ die vooralsnog niet toegelaten zijn in België.

Daarnaast kunnen producten op basis van cannabis vallen onder de wetgeving op geneesmiddelen. Vooralsnog is er slechts één geneesmiddel op basis van cannabis, de neusspray Savitex waarbij de ratio tussen THC en CBD 1:1 is waardoor de patiënt er niet high van wordt, dat onder specifieke voorwaarden is toegelaten door het FAGG. Andere geneesmiddelen op basis van cannabisproducten, zoals medicinale cannabis, hebben tot op heden géén toelating gekregen van het FAGG en zijn bijgevolg illegaal.

3. Besluit

Hoewel de tijdsgeest meer en meer lijkt te neigen naar een legalisering van (producten op basis van) cannabis, is het duidelijk dat de wetgeving op dit ogenblik nog vrij streng is. Ook wanneer producten op basis van cannabis niet onder de Drugswet ressorteren, bestaat nog steeds een zeer groot risico dat de producten op basis van andere wetgeving niet is toegelaten. Indien er bij controles door justitie of de FOD Volksgezondheid inbreuken worden vastgesteld, riskeert u dan ook nog steeds een boete maar ook bijvoorbeeld een bestuurlijke sluiting.

Ons kantoor beschikt evenwel over de nodige expertise om u in deze aangelegenheden te adviseren en bij te staan. Indien u derhalve vragen zou hebben, contacteert u ons best zo snel mogelijk.

Waarom Geerdens & Loos Advocaten?

  • Eerst luisteren wij naar u en uw probleemstelling.
  • Wij gaan daar waar andere kantoren afhaken.
  • Elk geschil is uniek en verdient alleen al daarom een eigen benadering en onze volledige aandacht.
  • U krijgt dan ook de persoonlijke bijstand die u en uw probleem verdienen.

Juridische hulp of advies nodig?

Contacteer ons vandaag nog. Bij ons bent u geen nummer, maar een client die wij persoonlijk kennen. Wij zoeken samen met u naar een creatieve oplossing hoe moeilijk uw geschil ook lijkt te zijn.

Linkhoutstraat 123
3560 Lummen

013 29 30 01

info@advolummen.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie